หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรมของโลกทัศน์สโมสร

ช่วงนี้สมาชิกกลุ่มโลกทัศน์สโมสร เดินทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี เป็นว่าเล่น

ไม่ใช่ไปเที่ยวนะคะ แต่ไปเล่น...ไปเล่นกับเด็กๆ ที่ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ

เพราะที่นี่บรรยากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ
เราจึงค่อยๆ สร้างที่เรียนที่เล่น
"บ้านยิ้มละไม"
ไว้สำหรับเป็นที่สร้างรอยยิ้ม
แห่งความสุขของทุกคน

เด็กที่นี่มีทั้งเด็กกะเหรี่ยง เด็กพม่า

พูดกันหลายภาษาเลย

พวกเราตั้งใจจะทำที่นี่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้

สำหรับเด็กๆ และผู้ใหญ่

โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น

การเล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง

ดนตรียิ้มละไม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพึ่งตนเอง

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

พลังงานทางเลือก และอื่นๆ

 ติดต่อเรา

โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com

 

Site Meter