หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

 

โครงการ ขบวนการยิ้มละไม

          เด็กๆมีความฝัน จินตนาการ เบิกบาน สนุกสนาน ร่าเริง กระตือรือร้น มีพลังสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี มีความคิดอิสระ  เสียงหัวเราะของเด็กๆเป็นเสียงแห่งความสุขความรื่นรมย์ของ  ชุมชน  เด็กเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่จะเติบโต ใช้ชีวิต ดูแล สืบทอด รับผิดชอบชุมชนเป็นรุ่นต่อไป  เด็กๆก็มีภาพฝันที่จะเห็นชุมชนน่าอยู่  อยากทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ขอเพียงแต่บรรดาผู้ใหญ่ได้ให้โอกาส แม้จะไม่สำเร็จบรรลุผลมีผลงานเป็นรูปธรรมแบบที่ผู้ใหญ่คิดหรือเข้าใจ แต่การได้คิดได้ฝัน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้  ก็น่าจะเพียงพอ ที่เขาจะสั่งสมและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและโลกใบนี้ ลองคบเด็กสร้างชุมชนดูสักครั้ง ชุมชนอาจน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้

             

ขบวนการยิ้มละไม กลุ่มเด็กๆผู้พิทักษ์ชุมชนให้น่าอยู่ เด็กผู้มีพลังสร้างสรรค์ ฝึกปรือวิทยายุทธ์ ระดมความคิด สร้างทักษะ  ดึงศักยภาพภายในออกมาเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมให้โรงเรียนและชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีคุณครูและพี่ๆอาสาสมัครยิ้มละไมจากกลุ่มโลกทัศน์สโมสรเป็นกองหนุน เป็นพี่เลี้ยงโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา  ทั้งจัดค่ายขบวนการยิ้มละไม ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ได้เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง ใช้กระบวนการกลุ่มฝึกฝนการทำงานร่วมกัน เรียนรู้ธรรมชาติจากการสัมผัสของจริง เรียนรู้สภาวะแวดล้อมของโลกเชื่อมโยงถึงชุมชน  จัดกิจกรรมปฏิบัติการสีเขียวเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ผ่านเกมส์ ฐานกิจกรรมและการลงมือทำ เช่น ทำถังแยกขยะ ช่วยกันแยกขยะในโรงเรียน ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก

                 

ขบวนการยิ้มละไม มีเครื่องมือประจำกาย คือ คู่มือบันทึก(ไม่)ลับ เพื่อการเรียนรู้ตนเองและชุมชน มองชุมชนในภาพรวม ศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน ทำแผนที่ชุมชน แผนที่ทรัพยากร สำรวจดิน น้ำ สำรวจขยะ จดบันทึกปริมาณและชนิดของขยะในครัวเรือนตนเองและของเพื่อนบ้าน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอความคิด จัดกิจกรรมปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาชุมชนต่อไป

                          

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com