กระบวนการละลายพฤติกรรม
             

ขั้นตอนแรก กระบวนการละลายหรือสลายพฤติกรรม

เป็นขั้นตอนของการเปิดตัวเอง สลายกรอบที่ติดอยู่กับตัว ทลายกำแพงที่ขวางกั้นความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ขวางกั้นการรู้จักตัวเอง เช่น ขี้อาย ถือตัว เชื่อมั่นสูง เก็บตัว ไม่กล้าเข้าหาคนแปลกหน้า ไม่รู้จะแนะนำตัวอย่างไร  ติดเพื่อน เกมที่ใช้ในช่วงนี้จะเป็นเกมที่ช่วยให้คนได้เปิดเผยตัวเอง สื่อความเป็นตัวตนของแต่ละคน ความชอบ ท่าทาง นิสัย บุคลิก ความคิด ความเชื่อ ออกมาให้คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน และในการแสดงออก บอกเล่าเรื่องราวของตนเองนั้นก็เป็นการทบทวน ครุ่นคิด สำรวจภาวะภายใน ทำความเข้าใจตัวเองไปพร้อมกัน

เช่น เกมตั้งชื่อธรรมชาติ ทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการจะมีชื่อใหม่ เป็นชื่อธรรมชาติที่แต่ละคนตั้งขึ้นเอง มีทั้งเสือ สิงห์ กระทิง แรด ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ดิน น้ำ ลม ไฟ ผีเสื้อ แมลงปอ ดอกไม้ ลิง ข่าง ช้าง ปลา นก ต่างๆ นานา สารพัด และชื่อที่แตกต่างกันที่ทุกคนได้ตั้งนั้นก็มีความหมายต่างกันด้วย ไม่ได้ต่างกันแค่เพียงชนิด หรือประเภทของธรรมชาติที่นำมาตั้ง แต่ต่างกันที่เหตุผลของการตั้งชื่อนั้นต่างหาก เมื่อมีการเล่าสู่กันฟัง จึงทำให้ได้เข้าใจตัวตนของแต่ละคนมากขึ้น...บางคนตั้งชื่อธรรมชาติที่คิดว่าเหมือนตัวเอง เช่น ชื่อลิง เพราะซนเหมือนลิง ชื่อดอกไม้ เพราะเป็นคนอ่อนโยน...บางคนตั้งจากความชอบ เช่น ชื่อแม่น้ำ ลำธาร เพราะชอบเล่นน้ำ ชอบน้ำใสเย็นสบาย ชื่อผีเสื้อ แมลงปอ เพราะเป็นสัตว์ที่สวย น่ารัก ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ตั้งชื่อนี้...มีเด็กน้อยคนหนึ่งตัวเล็กมากตั้งชื่อว่า แรด เป็นที่ขบขันของพี่ๆ และเพื่อนๆ แต่พอถามเหตุผล แรดบอกว่า ที่ชื่อแรดเพราะแรดมีนอ เวลามีใครมาแกล้งจะได้ใช้นอขวิด...พี่เลี้ยงคนหนึ่งรูปร่างแข็งแรง ตั้งชื่อว่า ดิน เพราะ ดิน เป็นแหล่งก่อเกิดสิ่งต่างๆ มากมาย มีแร่ธาตุให้ต้นไม้ได้เติบโต จะสังเกตเห็นว่า ดิน เป็นคนใจดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ได้

เราได้รู้จักนิสัยใจคอ ความชอบ ความละเอียดอ่อน ความถนัด และรายละเอียดต่างๆ ในตัวผู้อื่น ได้ทบทวนตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้กันและกันผ่านการพูดคุย

"เมื่อประตูแห่งการเรียนรู้ตัวเอง ผู้อื่น เปิดออก ก็พร้อมแล้วที่จะสานสร้างความสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมาย"