กระบวนการสร้างความสัมพันธ์

         

ขั้นที่สอง กระบวนการสร้างความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานร่วมกัน   เกมที่ใช้เน้นไปที่การสร้างความคุ้นเคย ความสัมพันธ์  การอยู่ร่วมกัน ความสามัคคี ความรัก ช่วยเหลือกัน การเข้ากลุ่ม การจัดวางตัว ความเสียสละ ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ความจริงใจ การยอมรับตนเองและผู้อื่น 

เช่น เกมใจเขาใจเรา ทุกคนจะได้บัตรคำคนละ 3 ใบ (อาจจะมากกว่านี้ก็ได้) ที่มีข้อความต่างๆ เขียนอยู่ เป็นข้อความที่บ่งบอกพฤติกรรม บุคลิก ลักษณะนิสัย ที่มีทั้งดีและไม่ดีคละกัน อาทิ ตดเหม็น ฟันสวย เรียนเก่ง มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักเพื่อน ตั้งใจเรียน ปากจัด ขี้เกียจ ขยัน อดทน มีวินัย ซื่อสัตย์ ขี้โกง ฯลฯ แล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกกันภายในเวลาที่กำหนด เมื่อเริ่มการแลกเปลี่ยนบัตรคำ ความชุลมุนที่คละเคล้าด้วยใบหน้าที่หลากอารมณ์ของผู้เล่นจึงเกิดขึ้น มีทั้งใบหน้าที่ยิ้มแย้มแสดงถึงความพอใจ ใบหน้าโกรธแค้นไม่พอใจ ใบหน้าสงสัยข้องใจ ใบหน้าเจ้าเล่ห์มีเลศนัย เมื่อหมดเวลาจึงมาดูว่าแต่ละคนมีบัตรคำอะไรกันบ้าง และรู้สึกอย่างไรกับข้อความที่อยู่ในมือ

บางคนรู้สึกพอใจมากเมื่อที่เมื่อหมดเวลามีแต่ข้อความดีๆ อยู่ในมือ...บางคนรู้สึกไม่พอใจที่มีข้อความไม่ดีอยู่กับตัว เพราะเป็นสิ่งที่ไม่อยากได้หรือไม่ตรงกับนิสัยของตัวเอง...บางคนบอกว่าตอนแรกสุดตัวเองได้แต่ข้อความดีๆ จนไม่อยากแลกกับใคร แต่พอมีการแลก เพื่อนเอาข้อความไม่ดีมาแลก รู้สึกไม่อยากได้จนต้องรีบเอาไปแลกต่อกับเพื่อนคนอื่น...บางคนรู้สึกดี แกมรู้สึกผิดนิดๆ ที่เอาข้อความไม่ดีไปแลกกับเพื่อน แต่ได้รับข้อความดีๆ จากเพื่อนกลับมา...ส่วนใหญ่คนมักจะนำข้อความไม่ดีไปแลก เก็บข้อความดีๆ ไว้กับตัว และคาดหวังจะได้ข้อความดีๆ จากคนอื่น

“เมื่อเราได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้รับ ว่าอยากรับสิ่งดีๆ เราในฐานะผู้ให้ก็ควรมอบสิ่งดีให้กัน  การให้และการรับไม่ได้มีความหมายแค่การให้สิ่งของเท่านั้น  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะเป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน”