กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

            

ขั้นที่สาม กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ความคิดและจินตนาการมีอยู่ในตัวของเราทุกคน เป็นศักยภาพของมนุษย์ที่อยู่เหนือขอบเขต ไร้ข้อจำกัด เราคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ทุกวันทุกคืน สมองมนุษย์ไม่เคยหลับใหล  ความคิดและจินตนาการไม่มีวันจบสิ้น...เกมที่ใช้ในช่วงนี้จะเป็นเกมฝึกฝนการคิด ดึงจินตนาการ เปิดกว้าง  ปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ มีอิสระในการคิด มีความคิดเป็นของตัวเอง กล้าที่จะคิดสิ่งใหม่ สิ่งที่ต่าง มองนอกกรอบ นำความคิดไปใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงาม

เช่น เกมดินน้ำมันมหัศจรรย์  ทุกคนจะได้รับดินน้ำมันที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันคนละหนึ่งชิ้น แล้วให้แต่ละคนสร้างสรรค์ดินน้ำมัน ตามความคิดและจินตนาการของแต่ละคน นำไปไว้ในสถานที่ๆ เหมาะสม...บางคนปั้นเป็นรูปตัวหนอนนำไปวางอย่างกลมกลืนบนใบไม้...บางคนปั้นเป็นรูปครกกับสากวางไว้ใต้ต้นมะละกอ(ด้วยความอยากกินส้มตำ)...บางคนปั้นเป็นตัวกินมดวางไว้ตรงทางเดินที่มีมดเยอะ หวังใจว่ามดจะกลัว ไม่กล้ามารบกวน...บางคนปั้นเป็นรูปตุ๊กแก ติดไว้ข้างฝาผนังทางขึ้นบันได เพื่อรอทักทายคนที่จะเข้าบ้าน...บางคนปั้นเป็นรูปปาท่องโก๋วางไว้ข้างๆ ที่ชงชา กาแฟ

ดินน้ำมันแปลงร่างเป็นรูปต่างๆมากมาย วางกระจายอยู่ในที่ต่างๆ บอกเล่าเรื่องราว สื่อความคิด และจินตนาการของผู้ปั้น จัดวางในที่ๆ เหมาะสมอย่างลงตัว

“เกมช่วยให้กล้าคิด กล้าที่จะแตกต่าง กล้าที่จะออกไปจากความคิดเดิม เชื่อมโยงความคิด จัดความสัมพันธ์ นำความคิดไปใช้...ความคิดเป็นอิสระ ริเริ่มก่อเกิด สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าความคิดนั้นยังไม่นำไปใช้ ก็ยังเป็นแค่ความคิด”