ดนตรียิ้มละไมสัญจร

 

รูปแบบกิจกรรมดนตรียิ้มละไม

ภาคนิทรรศการเคลื่อนที่    

  • นิทรรศการ สื่อเรื่องราวการบริโภคที่มีผลต่อโลกใบนี้ อาทิ ชุดรอยยิ้มของโลก
  • ตัวอย่างกระบวนการที่ใช้จัดกิจกรรมกับเด็กๆ ในโรงเรียน ชุมชน ครอบครัวและคนทั่วไป

- เครื่องดนตรีจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ เช่น กระป๋องดนตรียิ้มละไม เชคเกอร์ไข่ยิ้มละไม แทมเบอรีนฝาจีบ เช็คเกอร์เสียงฝน ดิดเจอริดูจากท่อพลาสติก กลองกะลา กลองกระป๋อง กบไม้ ปี่ชักเสียงนก

  - งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ เช่น หน้ากากกระดาษเต้นระบำ ลูกแกว่งยิ้มละไม หุ่นนิ้ว หุ่นมือ สมุดทำมือจากกระดาษเหลือใช้

- ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทำเองได้ เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น มะกรูดสระผม สบู่ทำมือ ยาสีฟันธรรมชาติ น้ำมันมะพร้าว สบู่ถั่วเขียวล้างหน้าและอาบน้ำ

- คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการใช้ทรัพยากร เช่น คู่มือประดิษฐ์เครื่องดนตรีทำมือ

ภาคกิจกรรมดนตรีและการแสดง

            ดนตรีไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่มีเพียงศิลปินเท่านั้นที่เข้าถึง เราทุกคนก็มีดนตรีอยู่ในหัวใจ มีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเอง มีพลังดนตรีที่ซ่อนเร้น ฟังเสียงรอบๆตัว ผสานเสียงของชีวิตกับธรรมชาติ บรรเลงเพลงร่วมกัน
แบ่งเป็น 3 ช่วงกิจกรรม

ช่วงที่ 1 เสียงดนตรีสื่อแห่งการบอกเล่า
จังหวะธรรมชาติ    เรียนรู้ธรรมชาติเชื่อมโยงสายใยสัมพันธ์ที่มีต่อชีวิตมนุษย์  จากการฟังเสียงน้ำ เสียงลม เสียงสัตว์ เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  เสียงฝนตก เสียงคลื่นซัดสาด

จังหวะชีวิต เรียนรู้จังหวะชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และจังหวะที่สะท้อนจากการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของการใช้ชีวิตมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ จากเสียงรอบๆตัวในชีวิตประจำวัน เสียงแตร เสียงรถไฟ เสียงเครื่องยนต์ เสียงชักโครก เสียงพิมพ์ดีด เสียงเข้าครัว เสียงถุงพลาสติก เสียงหัวใจเต้น

จังหวะดนตรี ผสมเสียงดนตรีจากเสียงจังหวะธรรมชาต ดิน น้ำ ลม ไฟ กับเสียงจังหวะชีวิตสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์ประดิษฐ์ บางคั้งล้นเหลือเป็นขยะ สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเสียงดนตรีที่หลากหลายบรรเลงบอกเล่าเรื่องราวชีวิตกับธรรมชาติ ผสานกับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล สร้างจังหวะ สีสัน ความสุขให้กับทุกคนได้ โดยไม่จำเป็นต้องหาซื้อเครื่องดนตรีราคาแพง แต่ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ด้วยตัวเองได้ โดยการผสมผสานดนตรี การละเล่น สิ่งของ ให้เป็นจังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรีที่สื่อความหมายร่วมกัน
       
ช่วงที่ 2 สัมผัสด้วยมือ รู้ด้วยใจ เข้าใจจังหวะชีวิต
ตะลุยเมืองมอมแมม
เกมส์ ฐานปฏิบัติการ เรียนรู้ปัญหา ผลกระทบของปัญหา สาเหตุที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ด่านเรือนกระจก ด่านขยะล้นโลก

ท่องเมืองยิ้มละไม  
กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ทางออกในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การทำของกิน ของเล่น ของใช้ด้วยตัวเอง ลดการใช้พลังงาน และการสร้างมลพิษจากการผลิตในระบบใหญ่ และการขนส่ง

- ประดิษฐ์เครื่องดนตรี อุปกรณ์การแสดงจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ กรวด หิน ดิน ทราย เมล็ดพืช เศษกระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋อง กลายเป็นเสียงดนตรี สื่อถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเคารพ

ช่วงที่ 3 ร้อง เล่น เต้นด้วยกัน
แบ่งกลุ่มตามความสนใจ เรียนรู้จังหวะการเล่นดนตรี ดีด สี ตี เป่า เขย่า เคาะ การเต้น การร้องเพลง และรวมกลุ่มใหญ่ประสานเสียงดนตรีเป็นหนึ่งเดียว