กำหนดการค่ายดนตรียิ้มละไม

เรียนรู้จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี ระยะเวลา 2 วัน (เสาร์ - อาทิตย์)

กิจกรรมวันเสาร์

7.00 – 12.00 น. เดินทางมุ่งสู่บ้านยิ้มละไม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.

กิจกรรมรู้จัก-ทักทาย ใบไม้ต้นเดียวกัน
ฉันคือใคร     รู้จัก เข้าใจตนเอง
มีเธอจึงมีฉัน เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับผู้อื่น
เพื่อนของฉัน สังเกต ให้คุณค่าต่อผู้อื่น
โชว์เครื่องดนตรี / ของเล่น รู้จักจังหวะ ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ
จังหวะธรรมชาติ
เรียนรู้ดนตรีู้ 4 จังหวะ
คิดค้นจังหวะร่วมกัน

17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น. โชว์จังหวะดนตรี

 

กิจกรรมวันอาทิตย์

6.00 – 7.00 น กิจกรรมยามเช้าเบิกบานใจ
7.00 -8.00 น. ภารกิจส่วนตัว
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหาร
9.00 – 12.00 น.

ประดิษฐ์เครื่องดนตรี ของเล่นประกอบจังหวะ
เรียนรู้ คิดค้นการเล่นประกอบจังหวะดนตรี
โชว์การแสดง
จังหวะดนตรีกับเสียงเพลง

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับด้วยรอยยิ้มละไม