หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

 

แนวคิดดนตรียิ้มละไม | ดนตรียิ้มละไมสัญจร | สร้างสรรค์เครื่องดนตรียิ้มละไม | ภาพการแสดงดนตรียิ้มละไม

ดนตรียิ้มละไม
จังหวะธรรมชาติ  จังหวะชีวิต  จังหวะดนตรี

           

เพราะยิ้มละไมเป็นรอยยิ้มของความสุข มิตรภาพ ความรัก การแบ่งปัน
เราจึงอยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์   ดนตรีแห่งรอยยิ้ม

เรียนรู้จังหวะธรรมชาติ
สายลมที่เราสูดหายใจ 
สายน้ำที่เราดื่มกิน
ผืนแผ่นดินที่ให้แหล่งอาหาร
เปลวไฟที่ให้ความร้อนและพลังงาน
จังหวะที่สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิต

เรียนรู้จังหวะชีวิต      
เสียงพลิ้วไหวของใบไม้ที่สร้างอาหารและอากาศบริสุทธิ์
เสียงเพลงของนกกับหน้าที่กระจาย เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ให้ผืนป่า
เสียงร้องของสัตว์ป่าที่ต้องการแหล่งที่อยู่อาศัย
จังหวะชีวิตของเราเองที่สัมพันธ์ กระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

เรียนรู้จังหวะดนตรี     
สร้างสรรค์จังหวะจากธรรมชาติและจังหวะจากชีวิต
ที่สัมพันธ์ สอดคล้อง กลมกลืน ระหว่างชีวิตกับชีวิต ชีวิตกับธรรมชาต

                          

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com