หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรีศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

                           สวนสนุกดนตรียิ้มละไม


สวนสนุกดนตรี

การนำเสนอรูปแบบดนตรี
ผ่านสวนสนุกดนตรี สวนจังหวะธรรมชาติ
สวนจังหวะชีวิต สวนจังหวะดนตรี
ที่เชื่อมร้อยจังหวะของธรรมชาติ
อาทิ ดิน น้ำ ลม ไฟ ต้นไม้
ร้อยกับจังหวะชีวิต ทั้งชีวิตสัตว์ ชีวิตผู้คน
ที่สร้างสรรค์เป็นจังหวะดนตรีในรูปแบบต่างๆ
โดยการนำเสนอผ่านเครื่องดนตรีที่หลากหลาย

โดยเริ่มต้นจากธรรมชาติที่เรียบง่าย
ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเสียงดนตรี
จนถึงจังหวะจากเครื่องดนตรีที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์
หลอมรวมประสาน จากจังหวะธรรมชาติ
และจังหวะชีวิต กลายเป็นเครื่องดนตรี
ที่สื่อสารถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของตนเอง

สวนดนตรียิ้มละไม
ประยุกต์เครื่องดนตรีให้เด็ก และครอบครัว
ได้มีส่วนร่วมในการเล่น และเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน 
เด็กที่ไม่มีพื้นฐานของดนตรีจะได้เล่นอย่างสนุก
ทำให้ดนตรีเข้าใจง่าย ใกล้ชิดชีวิตคนมากขึ้น
ไม่แยกดนตรีออกจากชีวิตและธรรมชาติ
ในสวนจะมีสื่อ กิจกรรม ข้อมูล
ที่เด็กได้ซึมซับเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ


สวนจังหวะธรรมชาติ


สวนจังหวะชีวิต


สวนจังหวะดนตรี

 

                          

 

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com