หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร

โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

 Let's play for change

 เล่นเพื่อสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลง

  เพราะธรรมชาติได้สร้างสรรค์ทุกสิ่งให้เชื่อมโยงสัมพันธ์และอยู่ร่วมกัน
  เราจึงต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์และความเป็นไปของตนเอง สังคม และโลกใบนี้

ค้นหาคุณค่าความหมายแห่งตัวตน
เรียนรู้ เข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติ สังคม และโลกใบนี้

ผ่านการ..เล่นเพื่อสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลง

เราไม่จำเป็นต้องเล่นเหมือนคนอื่น
หากผู้อื่นทำให้เราต้องตัดสินทุกสิ่งจากความเหมือน

ไม่จำเป็นต้องเล่นตามระบบ
หากระบบทำลายคุณค่าความหลากหลายของชีวิต

ไม่จำเป็นต้องเล่นตามเกม
หากเกมนั้นคือเกมอำนาจที่ทำให้เรามองโลกใบนี้มีเพียงสีเดียว

เราทุกคนมีอิสรภาพ เสรีภาพ และพลังสร้างสรรค์

เราเล่นเพื่อ ความสุข มิตรภาพ ความรัก และการแบ่งปัน

 

สร้างสรรค์การเล่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เล่นเพื่อค้นหาศักยภาพ
พลังสร้างสรรค์ตนเอง

เล่นเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์

เล่นเพื่อรู้จักเข้าใจผู้อื่น

                         

 

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com