กำหนดการค่ายเล่นเพื่อสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงและแบ่งปัน

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่การรู้จัก เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และนำศักยภาพมาใช้อย่างสร้างสรรค์    ระยะเวลา 5 วัน

วันที่ 1

7.00 – 12.00น.   เดินทางมุ่งสู่บ้านยิ้มละไม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน
ใบไม้แห่งความคาดหวัง
กิจกรรมละลายพฤติกรรม เปิดตัวเอง
ใบไม้ต้นเดียวกัน แนะนำตัว 4 จังหวะ ฉันคือใคร  มีเธอจึงมีฉัน โยงใยชีวิต เพื่อนของฉัน

17.00 น. – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 น. – 19.00 น.

รับประทานอาหาร
กิจกรรมสร้างสรรค์ตามอัธยาศัย

19.00 น. – 21.00 น.

กติกาการอยู่ร่วมกัน
ประกายไฟ...ประกายฝัน

วันที่ 2

06.00 – 07.00 น. กิจกรรมยามเช้าเบิกบานใจ เปิดพลังชีวิตกับการเคลื่อนไหว”
07.00 – 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหาร อาหารกับพลังชีวิต”
09.00 -  12.00 น.

โลกของฉัน...ในวัยเยาว์
โลกของฉันในวันนี้
พลังสร้างสรรค์...พลังแห่งชีวิต

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.

ปฏิบัติการตามหาปริศนาขุมทรัพย์ชุมชน
ไขปริศนาขุมทรัพย์ชุมชน

17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น. เฉลยปริศนาขุมทรัพย์ชุมชน

วันที่ 3

06.00 – 07.00 น. กิจกรรมยามเช้า
เบิกบานใจ
07.00 – 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 -  12.00 น.

นักจัดสรรทรัพยากร
ชุมชนในฝัน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น. พลังสร้างสรรค์...พลังกลุ่ม
17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมก่อนนอน

วันที่ 4

06.00 – 07.00 น. กิจกรรมยามเช้าเบิกบานใจ
07.00 – 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 -  12.00 น.

กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนโดยกลุ่มเยาวชน
หัวใจแห่งศักยภาพและพลังสร้างสรรค์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น. คิดการแสดง “สื่อสร้างสรรค์ ความงาม มิตรภาพ รอยยิ้มชุมชน”   
17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 – 21.00 น. การแสดง “สื่อสร้างสรรค์ ความงาม มิตรภาพ รอยยิ้มชุมชน”

วันที่ 5

06.00 – 07.00 น. กิจกรรมยามเช้าเบิกบานใจ
07.00 – 08.00 น. ภารกิจส่วนตัว
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 -  12.00 น.

พลังสร้างสรรค์ฉันและโลก
กิจกรรมสร้างฝัน...กิจกรรมสร้างสรรค์
นำเสนอกิจกรรมสร้างฝัน..กิจกรรมสร้างสรรค์
ประเมินผลกิจกรรม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยรอยยิ้มละไม