สื่อยิ้มละไม

 

 

เพลงเด็ก สองวัย ชุดที่ 1

 

รหัสสินค้า 411

ราคา 150 บาท

ค่าจัดส่ง 20 บาท

หมายเหตุ

(สินค้าหมดชั่วคราว)

 

เพลงเด็ก สองวัย ชุดที่ 2

 

รหัสสินค้า 412

ราคา 150 บาท

ค่าจัดส่ง 20 บาท

(สินค้าหมดชั่วคราว)

 

เพลงเด็ก สองวัย ชุดที่ 3

 

รหัสสินค้า 413

ราคา 150 บาท

ค่าจัดส่ง 20 บาท

(เหลือ 2 แผ่น)

เพลงเด็ก ปูน้อยค่อยเดิน

รหัสสินค้า 414

ราคา 150 บาท

ค่าจัดส่ง 20 บาท

(สินค้าหมดชั่วคราว)

การสั่งซื้อและการชำระเงิน

 • มาซื้อด้วยตัวเองที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร ...ดูแผนที่การเดินทาง
 • สั่งซื้อทางโทรศัพท์ โดยทางกลุ่มจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทางไปรษณีย์ (เฉพาะรายการที่ระบุค่าจัดส่ง)

  การชำระเงิน สามารถชำระเงินโดย
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวิภาวดีรังสิต (หมู่บ้านธนินทร)
  ชื่อบัญชี นางสาวอัจฉริยา สิทธิกิตติศรี และ นางสาวจิตรา หิรัญพฤกษ์
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 110-222192-2
 • ส่งแฟกซ์ใบโอนเงินและแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งทางโทรสาร 02-5362021

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม
  โทรศัพท์ 02-5362021 , 089-7770213
  e-mail : jittra_sow@hotmail.com