สวนสนุกดนตรี
                       

เรียนรู้การเล่น และเสียงดนตรีไปพร้อมกัน
การรับ สัมผัส ซึมซับ ผ่านการเล่นจากเครื่องเล่นบนพื้นหญ้า
อาทิ กระดานหกเสียงน้ำไหล ที่เด็กจะได้เรียนรู้จากการฟัง
และจินตนาการ
กระดานลื่นบรรเลง เรียนรู้เสียงผ่านการลื่นไหล
ชิงช้าดนตรี สัมผัสดนตรีจากการแกว่งไกว