สนับสนุนกิจกรรมยิ้มละไม
                        

คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเราได้ ด้วยการ

  • ร่วมเป็นอาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเรา
  • ร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เรามี ตามความสนใจ
  • บริจาคทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนที่ท่านสนใจ
  • สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของยิ้มละไม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมยิ้มละไม
โทรศัพท์ 02-5362021 , 089-7770213
e-mail : jittra_sow@hotmail.com