หน้าแรก  | ดนตรียิ้มละไม | สวนสนุกดนตรี | ศิลปะยิ้มละไม | เกมสร้างสรรค์ | เล่นเพื่อสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง Let's play for change


เราคือใคร


โครงการที่เราทำ

กิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน


เรื่องเล่าของคนทำกิจกรรม


สื่อยิ้มละไม


สนับสนุนกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ยิ้มละไม


คุยกับเราใน Fecebook | yimlamai
Smilingbright


แผนที่กลุ่มโลกทัศน์สโมสร

 

โลกทัศน์สโมสร

ด้วยความเชื่อที่ว่า
“คนทุกคน มีไฟและพลังสร้างสรรค์ในตัวเอง ที่อยากทำสิ่งดีงาม”
หากแต่ถูกกระตุ้นหรือนำออกมาใช้อย่างไร
ขึ้นอยู่กับโอกาส การเปิดโอกาส การให้โอกาส
การแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้สิ่งที่ดี จึงเป็นสิ่งจำเป็น
ทำอย่างไรที่จะกระตุ้นให้คนที่มีไฟ และมีพลังเหล่านี้ได้มีโอกาส
และได้ใช้โอกาส ความสามารถทำสิ่งที่สร้างสรรค์
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม และโลกใบนี้

คนเพียงคนเดียว ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกได้
ต้องอาศัยมือเล็กๆ ของหลายๆ คนมารวมกัน

      

ปี 2536 จึงเป็นปีเกิดของเรา โดยเรามีความหวังและตั้งใจว่า
เราจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ การตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้กับ เด็ก เยาวชน คุณครู ชุมชน รวมไปถึงคนทั่วไป
โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ ดนตรี ละคร กระบวนการกลุ่ม การอบรม
ค่ายเยาวชน ตลอดจนสื่อ กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
เพื่อผลักดันให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้เองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

         

กิจกรรมที่ผ่านมา

                            

ติดต่อเรา
โลกทัศน์สโมสร 21/63 หมู่บ้านธนินทร2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210โทรศัพท์ 02-536-2021 , 089-777-0213 ,089-488-6629 e-mail : jittra_sow@hotmail.com